• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
  • 1maitree.jpg
  • 2suchat1.jpg
  • 3punsup1.jpg
  • Post1567_1.jpg
  • Post1567_2.jpg

เนื้อหา

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

งานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
การจ้างควบคุมงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
การจ้างออกแบบ รายละเอียดเพิ่มเติม
การจ้างที่ปรึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม