• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
 • 1maitree.jpg
 • 2suchat1.jpg
 • 3punsup1.jpg

   

เนื้อหา

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการลงตรวจติดตามประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ลำดับ รายการ เอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แผนการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 4-14 กันยายน 2560
2 - ในพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ (วันที่ 4 กันยายน 2560)
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 27,187,400  บาท 
3 - ในพื้นที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม (วันที่ 5 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 16,268,100  บาท 
4 - ในพื้นที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย (วันที่ 6 กันยายน 2560)
- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 21,545,500 บาท 
5 - ในพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง (วันที่ 7 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 18,824,000 บาท 
6 - ในพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ (วันที่ 8 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 9,536,000 บาท 
7 - ในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก (วันที่ 11 กันยายน 2560)
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 14,585,300 บาท 
8 - ในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย (วันที่ 12 กันยายน 2560)
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 19,317,000 บาท 
9 - ในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย (วันที่ 13 กันยายน 2560)
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 20,638,400 บาท 
10 - ในพื้นที่ อำเภอศรีนคร (วันที่ 14 กันยายน 2560)
- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,000,000 บาท 
 

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2