• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกัน วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

เนื้อหา

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการลงตรวจติดตามประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ลำดับ รายการ เอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แผนการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 4-14 กันยายน 2560
2 - ในพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ (วันที่ 4 กันยายน 2560)
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 27,187,400  บาท 
3 - ในพื้นที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม (วันที่ 5 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 16,268,100  บาท 
4 - ในพื้นที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย (วันที่ 6 กันยายน 2560)
- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 21,545,500 บาท 
5 - ในพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง (วันที่ 7 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 18,824,000 บาท 
6 - ในพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ (วันที่ 8 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 9,536,000 บาท 
7 - ในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก (วันที่ 11 กันยายน 2560)
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 14,585,300 บาท 
8 - ในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย (วันที่ 12 กันยายน 2560)
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 19,317,000 บาท 
9 - ในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย (วันที่ 13 กันยายน 2560)
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 20,638,400 บาท 
10 - ในพื้นที่ อำเภอศรีนคร (วันที่ 14 กันยายน 2560)
- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,000,000 บาท 
 

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2