• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
  • 1maitree.jpg
  • 2suchat1.jpg
  • 3punsup1.jpg
  • Post1567_1.jpg
  • Post1567_2.jpg

เนื้อหา

โครงกาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรืของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด

     
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ