• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสุโขทัย


สรุปสถานการณ์

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสุโขทัย
           
ธันวาคม 2564 มกราคม 2565  กุมภาพันธ์ 2565  มีนาคม 2565  เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565