เนื้อหา

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นไม้ยืนต้นชนิดต่างๆอีกกว่า 1,000 ต้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย
>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286