• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำทุกภาคส่วนถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำทุกภาคส่วนถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          วันนี้ 28 กรกฎาคม 2563 พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล วัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เวลา 18.00 น. ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และในเวลา 19.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพสกนิกรชาว สุโขทัยทุกหมู่เหล่า ต่างร่วมผนึกดวงใจ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง