• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การประชุมแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน

          วันนี้ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสุโขทัย และมาตรการต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัยและการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนสิงหาคม 2563 คาดว่า จังหวัดสุโขทัยจะมีปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 และอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส และรายงานประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วย