เนื้อหา

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และ ผู้นําองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 63


          วันนี้ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และ ผู้นําองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบ “ชุดพลิกล็อค” จํานวน 11 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย ,มอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดสุโขทัย ,มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ,มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสุโขทัยพอเพียง กิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่ มอบป้ายเงินรางวัลแสดงความยินดีกับคลิปวิดีโอ “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19 ในชุมชน” ,การแนะนําหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ,สรุปข่าวเด่น กิจกรรมดัง จังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 และที่ประชุมได้พิจารณา การจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2563 ด้วย