• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
/**/

เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มกราคม 2565 เขียนโดย Super User 11
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ธันวาคม 2564 เขียนโดย Super User 7
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User 5
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ตุลาคม 2564 เขียนโดย Super User 2
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กันยายน 2564 เขียนโดย Super User 3
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย สิงหาคม 2564 เขียนโดย Super User 3
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 15
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มิถุนายน 2564 เขียนโดย Super User 162
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User 137
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย เมษายน 2564 เขียนโดย Super User 162
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 180
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Super User 142
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มกราคม 2564 เขียนโดย Super User 537
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User 607
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Super User 522
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ตุลาคม 2563 เขียนโดย Super User 742
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 716
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 726
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 803
รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 755