• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
/**/

เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืช เช่น ยาสูบ ข้าวโพด พริก เขียนโดย Super User 58
พิธีเปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 11
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย (คบจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 8
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยจุดมอบบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เขียนโดย Super User 14
ตรวจติดตาม รับฟังปัญหาในการส่งเสริมการปลูกพืชน้ำน้อย พื้นที่ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง เขียนโดย Super User 13
การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เขียนโดย Super User 6
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 6
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความเสี่ยง เขียนโดย Super User 6
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 10
แถลงข่าวการจับกุมตัว ผู้ต้องหา 2 ราย ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เขียนโดย Super User 6
การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 6
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามและให้ความช่วยเหลือ ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" เขียนโดย Super User 6
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 6
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย Super User 6
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย Super User 8
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย Super User 6
จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 6
จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เขียนโดย Super User 8
สุโขทัยบวงสรวงวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย Super User 8
ผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 8
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” เขียนโดย Super User 6
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12 เขียนโดย Super User 7
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย Super User 6
ประชุมหารือข้อราชการ เขียนโดย Super User 45
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564 เขียนโดย Super User 230
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย Super User 69
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลสุโขทัย เขียนโดย Super User 15
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 16
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 30
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เขียนโดย Super User 60
ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เขียนโดย Super User 17
ตรวจพื้นที่สำหรับทำที่หมายปลอดภัยในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย Super User 14
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนชั้นยศเป็นสัญญาบัตร เขียนโดย Super User 14
ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัย แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เขียนโดย Super User 17
สุโขทัยแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง เขียนโดย Super User 14
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 15
“จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรับมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน เขียนโดย Super User 16
ประชุมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 14
การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 14
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย Super User 14
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เขียนโดย Super User 15
พิธีเปิดการสานเสวนาในประเด็น "การบูรณาการสร้างโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส" จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 43
รายการ "คุยกับผู้ว่า " ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เขียนโดย Super User 42
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 33
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID 19 ย้ำเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็ง เชื่อมาตรการภาครัฐจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ เขียนโดย Super User 60
การประชุมแนวทางการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขียนโดย Super User 29
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 59
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 2/1 เขียนโดย Super User 29
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เขียนโดย Super User 34
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมการบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เน้นความสะดวก ปลอดภัย และมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เขียนโดย Super User 38
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ณ เอ็กแอลฟาร์ม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกระโจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 10