ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย


     
     
นายสุชาติ ทีคะสุข   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
   
 
  นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย