ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย


     
     
นายสุมิตร เกิดกล่ำ
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย     
  นายสุชาติ  ทีคะสุข
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย