• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
  • post1567-1.jpg
  • post1567-2.jpg
  • post1567-3.jpg
  • post1567-4.jpg

 

 Fackbook ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ::

3 สิงหาคม 2565
จังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

>>
 อ่านเพิ่มเติม... 

2 สิงหาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2565

>>
 
อ่านเพิ่มเติม... 

2 สิงหาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการจัดงานนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค "การศึกษาวิถีใหม่ด้วยการเรียนรู้ที่แตกต่าง"   
>> อ่านเพิ่มเติม... 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ สุโขทัย เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

     

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัย เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของ และเงินพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับนางประญัติ นาคราช อายุ 58 ปี ณ บ้านเลขที่ 93 บ้านทุ่งพล้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 16.33 - 17.30 น. ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมีผู้พักอาศัยได้รับความเดือดร้อน 5 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ และทรงรับสั่งให้เตรียมพร้อมตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

          นอกจากนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในเบื้องต้น อีกด้วย


:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

:: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::

:: เชื่อมโยงเครือข่าย ::

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: การบริการประชาชน ::