• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

   

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ

ครั้งที่ กำหนดการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมฯ
1/2563 29 มกราคม 2563 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร    
ประจำปี 2562
12/2562 27 ธันวาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร    ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 30 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2562 28 ตุลาคม 2562     ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 30 กันยายน 2562     ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 30 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1

ระเบียบวาระที่ 3.2
ระเบียบวาระที่ 3.3
ระเบียบวาระที่ 3.6
ระเบียบวาระที่ 5.1
ระเบียบวาระที่ 5.2
ระเบียบวาระที่ 5.4
ระเบียบวาระที่ 5.7
ระเบียบวาระที่ 5.8
ระเบียบวาระที่ 5.9
 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 30 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2562 27 มิถุนายน 2562 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว2088 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2562 30 พฤษภาคม 2562     ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 29 เมษายน 2562     ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 28 มีนาคม 2562     ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 27 กุมภาพันธ์ 2562     ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 30 สิงหาคม 2561 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว3194 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง เลื่อนวันประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร    
7/2561 31 กรกฎาคม 2561 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว2774 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เลื่อนวันประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
   ดาวน์โหลดเอกสาร
 6/2561  28 มิถุนายน 2561  -   ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2