• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาชาดการกุศล ประจำปี 2560

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่ 

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย

การประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ
ประจำเดือน ตุลาคม 2559  
หนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งที่ 10/2559
ประจำเดือน กันยายน 2559  
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2559
ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
- รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2559  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  
- รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2559  
ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
- หนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งที่ 6/2559  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
- หนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งที่ 5/2559  
ประจำเดือน เมษายน 2559  
- รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2559
- หนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งที่ 4/2559
ประจำเดือน มีนาคม 2559  
- รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2559  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
- รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559  
- ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2559  
ประจำเดือนมกราคม 2559  
- รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559  

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::