อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย
พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดี

ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา
วัดพิพัฒน์มงคล

ทุ่งแม่ระวิง

ถ้ำเจ้าราม

พระพุทธอุทยานสุโขทัย
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธอุทยานสุโขทัย

  

               พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปในสมัยอื่น ๆ ในอดีตองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย และประชาชนชาวสุโขทัย มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการก่อสร้าง พระพุทธรูปทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนับพันองค์ หลังจากอาณาจักรสุโขทัยร่วงโรย พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในเมืองสุโขทัย จึงถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก และได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดต่างๆ มากกว่า 200 องค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร

               พระพุทธรูปจำลองจำนวน 9 องค์ ที่จังหวัดสุโขทัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย

1.      พระพุทธรูปปางลีลา ขนาดความสูง 2.03 เมตร ทำพิธีเททองหล่อองค์พระเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 18.19. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  กรุงเทพมหานคร

                2.      พระร่วงโรจนฤทธิ์  ขนาดความสูง 7.72 เมตร ทำพิธีเททองหล่อองค์พระ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 17.39. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

3.      พระศาสดา    ขนาดหน้าตักกว้าง  3  ศอก    ทำพิธีเททองหล่อองค์พระ     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 19.19. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร

4.      พระพุทธชินสีห์ หรือ พระนาคปรก  ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก ทำพิธีเททองหล่อองค์ พระเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 19.19. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม กรุงเทพมหานคร

5.      พระพุทธสิหิงค์  ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก  ทำพิธีเททองหล่อองค์พระ   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 19.19. องค์เดิมประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

6.      หลวงพ่อร่วง  ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก องค์เดิมทำพิธีเททองหล่อองค์พระ  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 19.19. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดมหรรณ พาราม กรุงเทพมหานคร

7.      พระสุโขทัยไตรมิตร  ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 5 นิ้ว สูง 7 ศอก 9 นิ้ว ทำพิธีเททองหล่อ องค์พระเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน พ..2542 เวลา 19.19. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

8.      พระศรีศากยมุนี  ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก  ทำพิธีเททองหล่อองค์พระ  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 19.19. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร

9.      พระพุทธไสยาสน์  ขนาดความยาว 6 ศอก ทำพิธีเททองหล่อองค์พระ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.. 2542 เวลา 19.39. องค์เดิมประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

               พระพุทธอุทยานสุโขทัย  ได้เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.. 2542 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวิหารพระปรางค์ห้ายอด ภายในวิหารปูด้วยหินอ่อน  พื้นภายนอกปูด้วยหินแกรนิต ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและรายได้จากการจำหน่าย 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน และ 9 พระเครื่องเฟื่องสุดกรุ   

 


[
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย] [ประวัติศาสตร์สุโขทัย] [สถานที่ท่องเที่ยว] [เทศกาลงานประเพณี] [หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์] [ทำเนียบหน่วยงาน] [เว็บไซต์ในจังหวัด]
[
แผนผังเว็บไซต์]
 

.

พัฒนาโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  โทร. 0-5561-4304  โทรสาร 0-5561-1619

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ E-mail : sukhothai@moi.go.th ,  sukhothai_gov@thaimail.com